4. zbor mladih in 90. redni občni zbor

Posted on Posted in Obvestila

4. zbor mladih in 90. redni občni zbor

V petek, 26.1.2018, smo se že četrtič zapored zbrali na zboru mladih gasilcev našega društva. Prvotni namen le-tega je, da pogledamo potek preteklega leta ter začrtamo dogodke in aktivnosti za tekoče leto zbor pa izkoristimo tudi za obujanje spominov in druženje. Iz poročil mentorjev je bilo razbrati, da je za mladimi člani našega društva precej uspešno leto. Mladinci so se prvič v zgodovini društva udeležili gasilskega kviza GZ Novo mesto, na področju gasilsko-športnih tekmovanj smo spet uspeli sestaviti ekipo pionirjev in mladincev. Slednji so, sploh na tekmovanju v Mirni peči, z odlično izvedeno vajo dokazali, da se trdo delo na vajah slej ko prej povrne v obliki odlične uvrstitve na tekmovanjih, tokrat 5. mesta in pokala, ki je zagotovo dal dodatne motivacije za priprave na tekmovanja v letu 2018. Spodbudne besede sta mladim namenila tudi predsednik in poveljnik društva. Pionirji so tudi letos na tematiko gasilstva pripravili zanimive risbe, ki so jih na hitro predstavili potem pa obesili na steno dvorane, kjer bodo še nekaj časa na ogled. Po predstavitvi risb so mladi izvolili še predstavnika, ki sta jih zastopala na 90. rednem občnem zboru PGD Šmihel. Zbor smo že tradicionalno zaključili ob dobri pici in sladkih bonbonih.

V soboto, 27.1.2018, pa je v dvorani društva potekal jubilejni 90. redni občni zbor. Letos je bil še posebej pomemben, saj se je po petih letih uspešnega dela iztekel mandat vodstvu društva, kar je pomenilo, da so bile na sporedu volitve novega. Še pred tem pomembnim dejanjem je seveda sledil pregled preteklega leta. V poročilu predsednika je bilo moč razbrati, da nam vsekakor ni bilo dolgčas...od sodelovanja na dogodkih pod organizacijo Kulturnega društva Šmihel, občinskem tekmovanju in tekmovanju GZ Novo mesto, organizacije veselice pa vse do najrazličnejših vzdrževalnih del v in okrog gasilskega doma. Vse to in še mnogo več se je dogajalo skozi celotno leto. Svoje videnje je podal tudi poveljnik društva, ki je predstavil delo operativne enote. Poleg letnih vaj in usposabljanj je leto 2017 zabeleženo kot leto s šestimi uspešno zaključenimi intervencijami; začelo se je s požarom mizarske delavnice v Ajdovcu, nadaljevalo s požarom avtomobila v Klečetu, zaključilo pa s sanacijo streh v KS Hinje. Vmes smo sodelovali tudi na gašenju požara v podjetju Ekosistemi v Straži. Velik poudarek sedaj že nekdanjega vodstva so bila izobraževanja, tudi v letu 2017 zato na tem področju nismo "spali". Dva gasilca sta opravila tečaj varnega dela z motorno žago, dva sta opravila tečaj za uporabo izolirnega dihalnega aparata, dva sta napredovala v čin višjega gasilca, pet gasilcev pa je opravilo tečaj za prvega posredovalca. Za konec je poveljnik predstavil tudi statistiko za preteklih 5 let pod njegovim vodstvom, ki je tako majhnemu društvu lahko v ponos.

Novih gasilcev
22
Opravljenih specialnosti
59
Pokalov
26

Po poročilih nadzornega odbora, veteranov, predstavnice žensk in predstavnika mladine so sledil volitve. Soglasno sta bila kot predsednik izvoljena Andrej Mrvar in Dejan Palčar, ki bosta v prihodnjih dneh/tednih oblikovala novo vodstvo društva ter začrtala cilje za prihodnja štiri leta. Glede na motivacijo in dobre temelje se za njun uspešen mandat ni bati. Seveda jima želimo vse dobro in upamo, da bo novo vodstvo strmelo k razvoju in popolnosti ter nadaljevalo uspešno delo starega vodstva.

Po podelitvi priznanj za dolgoletno delo, diplom in činov smo besedo prepustili gostom. Letos so nas obiskali namestnik predsednika gasilske zveze Novo mesto g. Janez Gornik, član upravnega odbora Gasilske zveze Novo mesto g. Tomaž Obštetar, občinski poveljnik g. Boris Sajevic ter  župan in podžupan občine Žužemberk g. Franc Škufca ter Jože Šteingel. Vsem se za obisk lepo zahvaljujemo.

S tem se je 90. redni občni zbor zaključil. Leto 2018 je, kot že omenjeno, jubilejno, obeležili pa ga bomo z gasilsko parado in veselico 28.7.2017. Že v naprej lepo vabljeni. Do takrat pa se seveda še srečamo...