89. redni občni zbor

Posted on Posted in Obvestila

89. redni občni zbor

V soboto 28.01.2017 je v prostorih našega doma potekal 89. redni letni občni zbor, na katerem so predstavniki društva predstavili delovanje društva v letu 2016 ter potrdili planske cilje za leto 2017. Zbora so se poleg domačih gasilcev in gasilk udeležili tudi predstavniki ostalih društev Občinskega gasilskega poveljstva Žužemberk, župan občine g. Franc Škufca, podžupan g. Jože Šteingel, občinski gasilski poveljnik g. Boris Sajevic ter član upravnega odbora Gasilske zveze Novo mesto g. Tomaž Obštetar.
Iz poročila poveljnika g. Marjana Pečjaka je bilo razvidno, da smo gasilci PGD Šmihel pri Žužemberku v preteklem letu posredovali na dveh intervencijah, in sicer pri travniškem požaru v mesecu aprilu ter pri požaru delovnega stroja v mesecu juliju. V letu 2016 (april) smo organizirali vajo gašenja travniškega požara ter (oktober) vajo evakuacije otrok iz podružnične osnovne šole Šmihel pri Žužemberku. Skupaj z gasilci PGD Križi smo organizirali operativno požarno vajo zasebne stavbe s primarnim namenom spoznavanja opreme obeh društev in še toliko bolj s stališča skupnega med-društvenega timskega sodelovanja. Aktivno udeleženi smo bili tudi na sektorski vaji, ki je bila v preteklem letu organizirana v kraju Hinje. Skozi celotno leto smo bili zelo dejavni tudi na raznih okoliških prireditvah, kjer smo skrbeli za varovanje.Nedvomno se lahko pohvalimo, da je v letu 2016, 9 pripravnikov društva uspešno opravilo nadaljevalni tečaj za gasilca. Pridobili smo tudi dva nižja gasilska častnika ter enega voznika C kategorije, ki bo upravljal z gasilskim vozilom za gozdne požare (GVGP-2). Na zboru smo podelili tudi 7 značk za 10-letno delo v gasilski organizaciji.
Police gasilske dvorane na novo krasijo štirje pokali. Tri pokale smo prejeli gasilci na tekmovanju v Žužemberku (mladinci 1. mesto, pionirji 2. mesto ter člani B 3. mesto) ter enega (1. mesto) na 13. kvizu gasilske mladine GZ Novo mesto.
V prihodnjem letu smo si člani društva začrtali velike cilje, ki jih bomo nedvomno tudi uresničili. Našo dobro voljo, zavzetost in predanost društvu so pozdravili tudi ostali udeleženci občnega zbora.