Dimniški požar

Posted on Posted in Obvestila

Dimniški požar

Ob vse nižjih temperaturah, je kurilna sezona v polnem razmahu. Svetujemo vam, da redno opravljate preventivni pregled kurilne naprave in dimnika ter s tem zagotovite nemoteno delovanje kurilne naprave in preprečite morebitne neželjene posledice (zastrupitve zaradi uhajanja ogljikovega monoksida ali dimniškega požara).


Kaj lahko storite, da do dimniškega požara ne bo prišlo?
 • kurilno napravo in dimnik z ustreznimi tehničnimi lastnostmi naj vgradi pooblaščeno podjetje skladno z navodili proizvajalca oz. predpisi
 • pri postavitvi kurilne naprave in dimnika upoštevajte zahtevane odmike od gorljivih snovi
 • tla in stene okoli kurilne naprave morajo biti iz negorljivih materialov
 • kurilna naprava naj bo, glede na vrsto goriva, priključena na ustrezen dimnik
 • če kurite z drvmi, za kurjenje uporabljajte suh les
 • v kurilni napravi nikoli ne zažigajte kartona, dekorativnega papirja, robčkov ali novoletnih jelk – goreči delci se dvignejo v dimnik in lahko vžgejo obloge
 • podstrešje naj bo pospravljeno, v bližini dimnika ne hranite stvari, ki lahko zagorijo
 • skladno s predpisi je treba opraviti prvi pregled male kurilne naprave
 • kurilna naprava in z njo povezane dimni vodi, zračniki, pomožne naprave naj bodo redno pregledani in čiščeni (skladno s predpisi, ki urejajo dimnikarsko službo in so objavljeni na spletni strani dimnikarska dejavnost)

Kako ukrepati, če pride do dimniškega požara?
 • v primeru požara takoj pokličite številko 112 (regijski center za obveščanje) in sporočite potrebne podatke
 • o požaru obvestite vse stanovalce (sosede); vsi stanovalci in živali morajo zapustiti stanovanje, saj je nevarnost za nastanek strupenega ogljikovega monoksida zelo velika
 • če je v prostoru dim, vanj ne vstopajte
 • gasilcem omogočite dostop
 • odstranite vse gorljive predmete iz bližine dimnika

Ognja v dimniku nikoli ne gasite z vodo, saj je to zelo nevarno. Voda ob razbeljenih stenah dimnika se namreč upari in poveča svojo prostornino, zaradi česar lahko dimnik eksplodira. Pri zlitju samo enega litra vode v dimnik nastane 1700 litrov pare. Dimnik ne zdrži tega pritiska in lahko pride do njegove porušitve.

 • ne odpirajte dimniških vratc
 • če je prišlo do dimniškega požara, v kurilni napravi ne kurite
 • po požaru nadzirajte temperaturo zunanje stene dimnika vsaj še 2 ali 3 ure
 • po požaru mora dimnikar pregledati dimnik v celoti, saj je velika verjetnost, da je požar pustil posledice na tuljavah ali stenah dimnika

 

 

Vir: www.sos112.si