Mesec požarne varnosti 2017

Posted on Posted in Obvestila

Mesec požarne varnosti 2017

Oktober je mesec požarne varnosti. Vsako leto v tem mesecu gasilci poizkušamo na različne načine ljudi obvestiti o najrazličnejših nevarnostih in s preventvinimi ukrepi preprečiti morebitne nesreče ali pa omejiti njene posledice. Prav na slednje se nanaša tematika letošnjega meseca požarne varnosti, ki poteka pod sloganom “KO SE NESREČA ZGODI, NAJ BODO PROSTE POTI!” S tem želimo opozoriti na pomembnost površin, ki so namenjene dostopu vseh vrst intervencijskih vozil (gasilci, reševalci, policija…) do kraja nesreče in omogočajo hitrejše ter bolj uspešno ukrepanje.


Kaj so intervencijske poti in površine za gasilce?

To so površine, ki so namenjene intervencijskim službam in omogočajo neoviran dostop in delo. Hkrati so takšne površine dovolj utrjene, da omogočajo gibanje večjih vozil in postavitev npr. avtolestve ali dvižne ploščadi, brez nevarnosti pogrezanja in ostalih sprememb terena. Njihova postavitev  in velikost sta zakonsko določeni (Zakon o varstvu pred požarom (ZVPoz) (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB1, 9/11 in 83/12) ter prilagojeni vsakemu objektu oziroma gasilski enoti (glede na opremo in vozila) za katero se predvideva, da bo posredovala na posamezni površini.

Intervencijske površine v teoriji in praksi


Kako so označene?

Intervencijske površine in površine za gasilce so večinoma označene z dopolnilnimi tablami in talnimi označbami rumene barve.


Kaj predstavljajo?

To so površine, na katere ne postavljamo nobenih objektov in morajo biti v vsakem trenutku proste in nezasedene (izjema so intervencijske površine, ki se zaradi same lege objekta nahajajo na voziščih). To pomeni, da je na njih prepovedano ustavljanje in parkiranje vozil hkrati pa nanje ne postavljamo ostalih objektov, kot so na primer korita za rože, betonski bloki in podobno. V primeru, da na intervencijski površini opazite oviro/e o tem obvestite odgovorno osebo (upravnika oz. lastnika stavbe, redarstvo).


Novela zakona o razvrščanju na avtocestah in hitrih cestah…

Med intervencijske poti lahko uvrščamo tudi t.i. reševalni pas na avtocestah in hitrih cestah. Ob tej priložnosti velja poudariti, da s 14.10.2017 v veljavo stopi nov zakon, ki predvideva nov način razvščanja v primeru nesreč oz. zastojev. Ta bo med drugim dovoljeval umik vozilom iz desnega pasu preko robne črte na odstavni pas. Nova ureditev določa, da se v primeru zastoja ali nesreče vozila z levega prehitevalnega pasu enako kot prej umaknejo skrajno levo, vozila z desnega voznega pasu pa čim bolj desno, po potrebi tudi čez robno črto smernega vozišča, kar vključuje tudi odstavni pas.

Primer pravilnega razvrščanja od 02:00 dalje …


Vir: