Vaja s PGD Križi

Posted on Posted in Intervencije

Vaja s PGD Križi

V soboto, 8.10., je na območju PGD Križi potekala skupna operativna vaja društev PGD Križi in PGD Šmihel. Na poziv centra za obveščanje Novo mesto, okrog 17:00, da gori vikend na Poljanah, točno na meji območij obeh društev, se je odzvalo 16 gasilcev s tremi vozili. Namen vaje je bil spoznati opremo obeh društev, preveriti dostopnost požarnega območja ter poglobiti sodelovanje in koordinacijo moštev obeh društev.
Ob prihodu na kraj dogodka, se je vaja razširila še na pokrivanje travniškega požara. Enota PGD Križi je izvedla odvzem vode iz vodnjaka za potrebe napadalne ekipe in polnjenja tovornjaka ter pripravila eno skupino za izvedbo notranjega napada z dihalno tehniko. Enota PGD Šmihel je pokrila gašenje travniškega požara, zagotovila visokotlačni vod za izvedbo notranjega napada in pripravila drugo skupino za notranji napada. Poleg gašenja je bila preverjena tudi usposobljenost ekipe prve pomoči, pri obravnavi poškodovane osebe. Vaja je bila uspešna, brez poškodb na ljudeh, vozilih ali opremi.
Operativna enota PGD Šmihel se sosednjemu društvu PGD Križi zahvaljuje za organizacijo in gostoljubje ter sodelovanje tudi v prihodnje.