Žledolom

Posted on Posted in Intervencije

Žledolom

V sredo in četrtek(5.2. in 6.2.) je naše društvo sodelovalo pri odstranjevanju posledic žledoloma v občini Žužemberk. Sodelovali smo z ostalimi društvi OGP-ja, električarji iz Elektro Ljubljana in vojaki iz Novega mesta ter Ljubljane. V dveh dneh smo skupaj pregledali trase vseh daljnovodov na območju PGD Hinje(kjer so bile posledice najhujše), odstranjevali drevje s cest in daljnovodov ter podrli drevesa, ki bi lahko prekinila dobavo električne energije ali padla na cesto. Nekatere vasi smo oskrbeli z agregati in ostalimi nujnimi stvarmi.